Om te kunnen worden geadopteerd, ben je eerst afgestaan.

afgestaan ter adoptie

Moeite met adoptie?

‘Ik denk dat ik moeite heb met mijn adoptie’, zei ze aarzelend. En direct er achteraan ‘Maar dat kan toch niet, ik hou van mijn (adoptief) ouders? ’. Dus vroeg ik haar of ze misschien moeite had met het feit dat ze was afgestaan en niet zozeer moeite met haar adoptie? En het was of de eerste last al van haar afviel.
Door het uit elkaar te halen helpt het je ordenen.
– Geadopteerd zijn gaat over gezinsvorming, over welkom heten.
– Afgestaan zijn gaat over verlating, over niet welkom zijn. (nu kun je je ook niet-welkom voelen in je adoptiegezin, maar daarover een andere keer). Het is dus mogelijk om diverse, tegenstrijdige, gevoelens over hetzelfde onderwerp te hebben. Je kunt en mag loyaal zijn aan de ene ouders en bv boos zijn op de andere. En je mag ook pijn en verdriet hebben over de adoptie (of liever de afstand) en tegelijk nieuwsgierig zijn.
In het geval van deze cliënte hielp het haar de vinger op de zere plek te leggen.
Ze hield van haar adoptie ouders, en dat was oké. En het is oké om pijn te hebben over het afgestaan zijn.

Adoptie gaat over bestaansrecht.

Gescheiden worden van je biologische moeder, of dat nu vanwege persoonlijke, religieuze, politieke of economische redenen (handel) is, raakt aan een diep gevoel van afwijzing.
Je identiteit wordt je ontnomen, er wordt aan je bestaansrecht getornd. ‘Mag ik er wel zijn?”
Als geadopteerde sta je voor de uitdaging je weg te vinden tussen welkom zijn en niet welkom zijn. Je oké te voelen met deze geschiedenis. Iedereen zoekt die weg op zijn of haar eigen wijze.

Op zoek naar jezelf.

Die weg vraagt soms een soort contact maken met jezelf, contact te maken met compassie en liefde voor jezelf. Om naast de pijn van ‘het verlaten zijn’ de waarde in jezelf te vinden. De kracht in jezelf weten.
Soms helpt het om meer over je geschiedenis te weten. Achtergrond informatie over je geboorte moeder en -vader, evt zelfs de rol van opa’s en oma’s. In feite achtergrond informatie die de reden van de adoptie enigszins verduidelijkt.
Ik zie mijn cliënten eigen keuzes maken hierin, hun weg zoeken en vinden in hun eigen tempo en volgorde.
Met jezelf in het reine komen en dan pas op zoek gaan naar achtergrondinformatie of zelfs familie. Of andersom: op zoek gaan naar achtergrond informatie om zo meer rust te vinden in jezelf.

Beiden is goed. Ik kan je helpen ordenen en betekenis geven met wat je vind.

Wil je weten wat ik kan betekenen als je geadopteerd bent? Kijk dan eens bij: ‘Ik ben geadopteerd.’
Wil je mijn hulp? Neem gerust contact op.