Werkwijze

Praten, om de puzzelstukjes weer op zijn plek te krijgen. Zodat je zelf weer weet hoe je verder moet.

Poppetjes als praten moeilijk is.

Genogram om je familieverhaal te horen

Papier, want dat is soms geduldig.

Skype, als de MMM al te veel beslag legt op je agenda of reizen te complex is.

 

Het kennismakingsgesprek is wederzijds. Voor mij om in te schatten wat ik voor je kan betekenen. En voor jou of jij een klik ervaart.

Naast individuele gesprekken zijn gesprekken met partner ook mogelijk.

Regelmatig verzorg ik groepen/ lotgenoten bijeenkomsten rondom een vast thema. Zie de agenda voor komende activiteiten.