Ziekteverwerking

           Waar Ziekte en Zwangerschap elkaar raken…

Bijvoorbeeld omdat je door een aandoening als Endometriose, gynaecologische kanker of ziekte van Crohn moeilijk zwanger kunt raken. Bijvoorbeeld omdat je vervroegd in de overgang bent geraakt.
Bijvoorbeeld omdat je als gevolg van je zwangerschap en bevalling klachten hebt overgehouden, zoals Hellp syndroom of bekkeninstabiliteit.
De lichamelijke klachten beperken je in je dagelijks leven, raken je sociale contacten en (intieme) relaties en de kwaliteit van je leven.

Wil jij meer balans in jouw klachten en jouw leven? Wil jij beter om gaan met je relatie of je omgeving?
Ik heb ruime ervaring met hulp bij chronische aandoeningen en kan jouw helpen met acceptatie en balans.
Bel of mail gerust voor meer informatie of een afspraak.

Lees: Endo Wattuh? Endometriose!